3 Phần Của Tháp Tạo Hạt Được Giao An Toàn - Lại Thêm Một Lô Hàng Quá Khổ Quá Tải Giao An Toàn Vào Danh Sách Thành Quả Của Chúng Tôi

Công Nghiệp

3 Phần Của Tháp Tạo Hạt Được Giao An Toàn - Lại Thêm Một Lô Hàng Quá Khổ Quá Tải Giao An Toàn Vào Danh Sách Thành Quả Của Chúng Tôi

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 516 Xem

30/10/2013

3 Phần Của Tháp Tạo Hạt Được Giao An Toàn - Lại Thêm Một Lô Hàng Quá Khổ Quá Tải Giao An Toàn Vào Danh Sách Thành Quả Của Chúng Tôi

Đội ngũ dự án của chúng tôi vừa giao an toàn lô hàng quá khổ quá tải cho dự án AN Thái Thọ.
Lô hàng bao gồm:
- Chân tháp tạo hạt: 8.8mLx8.8mWx7.2mHx64tấn
- Phần giữa tháp tạo hạt: 35mLx7.2mWx7.2mHx95tấn
- Phần đỉnh tháp tạo hạt: 17.2mLx10.5mWx4.25mHx52tấn
Trách nhiệm chính của chúng tôi:
- Khai hải quan trước khi hàng đến
- Nhận hàng trực tiếp từ cẩu tàu lên xà lan tại cảng Hải Phòng
- Vận chuyển bằng đường thủy từ cảng Hải Phòng đến bến tạm trên sông Trà Lý
- Roll off và giao hàng đến vị trí tại công trường

Roll-off kiện giữa tháp tạo hạt

Vận chuyển đến bến tạm, chuẩn bị cập bến

Vận chuyển kiện đỉnh tháp tạo hạt

Lắp dựng

Go Back
TOP