Cáp Lắp Đặt Cho Dự Án Cáp Treo Hạ Long

Ngành Khác

Cáp Lắp Đặt Cho Dự Án Cáp Treo Hạ Long

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 525 Xem

15/12/2015

Cáp Lắp Đặt Cho Dự Án Cáp Treo Hạ Long

Chúng tôi vừa giao xong cuộn cáp lắp đặt cho dự án cáp treo Hạ Long. Cuộn cáp này là một trong những lô hàng cuối cùng của dự án này. Dự án bắt đầu vận chuyển từ đầu năm 2015 đến nay.

Go Back
TOP