Dự Án NH3 Phú Mỹ - Ammonia Synthesis Converter 283T Và Các Kiện Hàng Quá Khổ Quá Tải Khác

Công Nghiệp

Dự Án NH3 Phú Mỹ - Ammonia Synthesis Converter 283T Và Các Kiện Hàng Quá Khổ Quá Tải Khác

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 854 Xem

23/03/2017

Dự Án NH3 Phú Mỹ - Ammonia Synthesis Converter 283T Và Các Kiện Hàng Quá Khổ Quá Tải Khác

MV: Rickmers New Orleans V. 1056
Ammonia Synthesis Converter 25mLx4.6mWx4.7mHx283T
Heat exchanger reformer 18mLx3.8mWx4.4mHx74T
Loop waste heat boiler 15mLx2.8mWx3.8mHx56T


Go Back
TOP