Giao 6 Lô Hàng Thiết Bị Máy Móc Thuộc Dây Chuyền Sản Xuất Giày Cho Nhà Máy Apex Việt Nam

Công Nghiệp

Giao 6 Lô Hàng Thiết Bị Máy Móc Thuộc Dây Chuyền Sản Xuất Giày Cho Nhà Máy Apex Việt Nam

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 1824 Xem

20/04/2020

Giao 6 Lô Hàng Thiết Bị Máy Móc Thuộc Dây Chuyền Sản Xuất Giày Cho Nhà Máy Apex Việt Nam

 

Phòng Dự án của Vantage Logistics vừa hoàn thành việc tư vấn khai thuế, thực hiện thủ tục hải quan, vận chuyển giao hàng cho 6 lô hàng thiết bị máy móc thuộc dây chuyền sản xuất giày cho nhà máy của Apex Việt Nam tại Nghệ An.

- Dự án: Nhà máy Apex Việt Nam

- Hàng hóa: thiết bị máy móc thuộc dây chuyền sản xuất giày

- Phạm vi trách nhiệm của Vantage: tư vấn khai thuế, thực hiện thủ tục hải quan tại chi cục Hải quan Nghệ An, nhận hàng từ cảng Hải Phòng giao đến công trường nhà máy tại Nghệ An

- Thời gian thực hiện: Tháng 04/2020 

* Lô hàng 1:

- Khối lượng: 456 kiện, tổng khối lượng 35 tấn (91.8CBMs), 2x40’HC

- Ngày vận chuyển: 31/03/2020

- Ngày giao đến nhà máy: 01/04/2020

 

* Lô hàng 2:

- Khối lượng: 13 kiện, tổng khối lượng 11.7 tấn (54.5CBMs), 1x40’HC và 1x20’DC

- Ngày vận chuyển: 01/04/2020

- Ngày giao đến nhà máy: 02/04/2020

 

* Lô hàng 3:

- Khối lượng: 12 kiện, tổng khối lượng 11.5 tấn (53.6CBMs), 1x20’GP và 1x40’HC

- Ngày vận chuyển: 01/04/2020

- Ngày giao đến nhà máy: 02/04/2020

 

* Lô hàng 4:

- Khối lượng: 12 kiện, tổng khối lượng 3.7 tấn (26.4CBMs), 1x40’HC

- Ngày vận chuyển: 03/04/2020

- Ngày giao đến nhà máy: 04/04/2020

 

* Lô hàng 5:

- Khối lượng: 63 kiện, tổng khối lượng 14 tấn (50.73CBMs), 1x40’HC

- Ngày vận chuyển: 03/04/2020

- Ngày giao hàng đến nhà máy: 04/04/2020

 

* Lô hàng 6:

- Khối lượng: 456 kiện, tổng khối lượng 35 tấn (91.8CBMs), 2x40’HC

- Ngày vận chuyển: 15/04/2020

- Ngày giao đến nhà máy: 16/04/2020

 
Go Back
TOP