Giao An Toàn 16 Kiện Hàng Quá Khổ Từ Nhà Máy Đến Cảng SITV

Công Nghiệp

Giao An Toàn 16 Kiện Hàng Quá Khổ Từ Nhà Máy Đến Cảng SITV

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 566 Xem

25/05/2015

Giao An Toàn 16 Kiện Hàng Quá Khổ Từ Nhà Máy Đến Cảng SITV

Chúng tôi vừa giao an toàn lô hàng 16 kiện quá khổ từ một nhà máy khu vực Bà Rịa đến cảng SITV. Kiện lớn nhất 15.56mLx6.58mWx4.88mHx15.7tons. Lô hàng này được xếp lên tàu Limco Ace xuất khẩu đi Indonesia.

Go Back
TOP