Giao An Toàn Lô Hàng Thiết Bị Cho Thủy Điện To Buông

Năng Lượng

Giao An Toàn Lô Hàng Thiết Bị Cho Thủy Điện To Buông

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 558 Xem

05/03/2016

Giao An Toàn Lô Hàng Thiết Bị Cho Thủy Điện To Buông
Chúng tôi vừa giao an toàn lô hàng thiết bị cho Thủy điện To Buông. Đường đi khá khó khăn, ở một vài đoạn chúng tôi phải thực hiện gia cố đường, và cuối cùng, tất cả thiết bị đã được an toàn đưa vào vị trí.

Go Back
TOP