Giao Cẩu Giàn Cho Nhà Máy Giấy Ở Binh Dương

Công Nghiệp

Giao Cẩu Giàn Cho Nhà Máy Giấy Ở Binh Dương

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 566 Xem

14/07/2016

Giao Cẩu Giàn Cho Nhà Máy Giấy Ở Binh Dương

30 kiện – 241 FRT
Từ Trung Quốc về nhà máy tại Bình Dương
Kiện lớn nhất: 22mLx1.9mWx1.85mHx8tons

Go Back
TOP