Giao Hàng Thiết Bị Cho Dự Án Nhà Máy Thép Ở Bình Định

Công Nghiệp

Giao Hàng Thiết Bị Cho Dự Án Nhà Máy Thép Ở Bình Định

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 518 Xem

31/10/2016

Giao Hàng Thiết Bị Cho Dự Án Nhà Máy Thép Ở Bình Định

Chúng tôi vừa hoàn tất giao lô hàng 3000 FRT thiết bị cho dự án nhà máy thép ở Bình Định

Go Back
TOP