Giao Lô Hàng Granulator, Coater Drum Shell, Part Of Dryer Drum Dự Án NPK Phú Mỹ

Công Nghiệp

Giao Lô Hàng Granulator, Coater Drum Shell, Part Of Dryer Drum Dự Án NPK Phú Mỹ

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 655 Xem

14/10/2016

Giao Lô Hàng Granulator, Coater Drum Shell, Part Of Dryer Drum Dự Án NPK Phú Mỹ

Chúng tôi vừa giao lô hàng Granulator, Coater Drum Shell, part of Dryer drum cho dự án NPK Phú Mỹ

Go Back
TOP