Giao Lô Hàng Hệ Thống Lặn Từ EXW Singapore Về Vũng Tàu

Dầu Khí

Giao Lô Hàng Hệ Thống Lặn Từ EXW Singapore Về Vũng Tàu

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 881 Xem

17/12/2015

Giao Lô Hàng Hệ Thống Lặn Từ EXW Singapore Về Vũng Tàu

Chúng tôi vừa giao xong lô hàng hệ thống lặn từ exw Singapore về Vũng Tàu.


Hệ thống bao gồm: buồng giảm áp 12.8mLx3.7mWx7mHx76 tấn, hệ thống cứu hộ hyperabic 11.5mLx3.8mWx4mHx50 tấn, và phụ tùng kèm theo, tổng cộng 1000FRT.
Go Back
TOP