Giao Lô Hàng Thiết Bị Bồn Sấy Và Bồn Tạo Hạt Cho Dự Án Nhà Máy NPK Phú Mỹ

Công Nghiệp

Giao Lô Hàng Thiết Bị Bồn Sấy Và Bồn Tạo Hạt Cho Dự Án Nhà Máy NPK Phú Mỹ

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 608 Xem

01/10/2016

Giao Lô Hàng Thiết Bị Bồn Sấy Và Bồn Tạo Hạt Cho Dự Án Nhà Máy NPK Phú Mỹ

Chúng tôi vừa giao xong những lô hàng đầu tiên gồm thiết bị bồn sấy và bồn tạo hạt cho dự án nhà máy NPK Phú Mỹ.Go Back
TOP