Giao Lô Xe Lăn Cho Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Đà Nẵng

Ngành Khác

Giao Lô Xe Lăn Cho Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Đà Nẵng

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 622 Xem

13/06/2016

Giao Lô Xe Lăn Cho Bệnh Viện Phục Hồi Chức Năng Đà Nẵng

Thông qua, giao lô xe lăn cho Bệnh viện Phục hồi Chức năng Đà Nẵng.


Go Back
TOP