Giao Thêm Một Lô hàng Ống Cho Dự Án Chống Ngập Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngành Khác

Giao Thêm Một Lô hàng Ống Cho Dự Án Chống Ngập Thành Phố Hồ Chí Minh

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 579 Xem

18/11/2016

Giao Thêm Một Lô hàng Ống Cho Dự Án Chống Ngập Thành Phố Hồ Chí Minh

Vận chuyển 176 ống dài 35m, đường kín 1.2m cho dự án chống ngập tp. HCM.Thông tin thêm về dự án chống ngập: - Vốn đầu tư: 10.000 tỷ đồng - Dự án sẽ xây gần 8 km kè ở các đoạn xung yếu ven sông Sài Gòn - đoạn từ Vàm Thuật đến Sông Kinh và 25 cống nhỏ dưới đê - đoạn từ Vàm Thuật đến Mương Chuối.

- Vào mùa khô cống sẽ mở cửa tiêu nước khi mực nước thượng lưu lớn hơn hạ lưu và mực nước hạ lưu lớn hơn +0,6 m (mực nước thấp nhất cần đảm bảo môi trường sinh thái phía trong cống). Cống sẽ đóng cửa ngăn triều khi mực nước thượng lưu bằng +0,6 m và hạ lưu lớn hơn hoặc bằng +0,6 m. Đồng thời, cống sẽ đóng cửa giữ nước khi mực nước hạ lưu nhỏ hơn +0,6 m.
Go Back
TOP