Giao Thêm Một Lô Hàng Thiết Bị Nữa Cho Dự Án Thủy Điện Krong No 3

Năng Lượng

Giao Thêm Một Lô Hàng Thiết Bị Nữa Cho Dự Án Thủy Điện Krong No 3

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 507 Xem

27/08/2015

Giao Thêm Một Lô Hàng Thiết Bị Nữa Cho Dự Án Thủy Điện Krong No 3

Chúng tôi vừa giao xong thêm một lô hàng thiết bị nữa cho dự án Thủy điện Krong No 3 tại tỉnh Lâm Đồng.

Go Back
TOP