Hàng Siêu Trọng Cho Xưởng Đóng Tàu

Ngành Khác

Hàng Siêu Trọng Cho Xưởng Đóng Tàu

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 541 Xem

18/12/2012

Hàng Siêu Trọng Cho Xưởng Đóng Tàu

Cargo list include: 1 x gantry Overal size: L 8820; B 7100; H 5120x30tons, 1 x turret head Overal size: L 7850; B 8400; H 4095x 80 tons, 1 x chain table Overal size: L 12000; B 12000; H 3770 x 140 tons, 1 x crane pedestal Overal size: Ø2500; L 16106 x 40 tons

Thuê tàu kéo và xà lan

Báo cáo phân tích cân bằng xà lan (phân tích cân bằng nguyên vẹn và tổn thất, tính ballast, tính sức kéo trên cọc, v v).

Thiết kế chằng buộc và báo cáo tính toán thiết kế chằng buộc

Cung cấp bản tin dự báo thời tiết.

Go Back
TOP