Hoàn Tất Xuất Tàu BBC Kelani

Năng Lượng

Hoàn Tất Xuất Tàu BBC Kelani

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 568 Xem

08/11/2016

Hoàn Tất Xuất Tàu BBC Kelani

Chúng tôi vừa hoàn tất xuất 1260 FRT hàng thiết bị cho dự án nhà máy điện 4800MW, từ Phú Mỹ đi Ai Cập.

Go Back
TOP