Hoàn Tất Xuất Tàu Genius Star Từ Hải Phòng Đi Jeddha

Ngành Khác

Hoàn Tất Xuất Tàu Genius Star Từ Hải Phòng Đi Jeddha

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 596 Xem

24/07/2014

Hoàn Tất Xuất Tàu Genius Star Từ Hải Phòng Đi Jeddha

Chúng tôi vừa hoàn tất lô hàng cẩu giàn từ Hải Phòng xuất đi Jeddha, Saudi Arabia. Lô hàng gồm 1,350 tấn khối hàng quá khổ quá tải, kiện lớn nhất dài 36.6m.

Go Back
TOP