Lô Hàng Ngày Lễ Tình Yêu Của Chúng Tôi: 66 Kiện – 2200 Tấn Khối Xuất Từ Việt Nam Đi Trung Đông

Năng Lượng

Lô Hàng Ngày Lễ Tình Yêu Của Chúng Tôi: 66 Kiện – 2200 Tấn Khối Xuất Từ Việt Nam Đi Trung Đông

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 561 Xem

15/02/2016

Lô Hàng Ngày Lễ Tình Yêu Của Chúng Tôi: 66 Kiện – 2200 Tấn Khối Xuất Từ Việt Nam Đi Trung Đông

Lô hàng ngày Lễ Tình yêu của chúng tôi: 66 kiện – 2200 tấn khối xuất từ cảng Phú Mỹ - Việt Nam đi cảng Shuaiba, Kuwait, Trung Đông cho dự án Chất đốt Sạch KNPC.


Go Back
TOP