Tàu Chipol Donghai 007 - 25 Kiện - 1220 FRT Ho Chi Minh Xuất Đi Argentina

Năng Lượng

Tàu Chipol Donghai 007 - 25 Kiện - 1220 FRT Ho Chi Minh Xuất Đi Argentina

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 565 Xem

28/02/2017

Tàu Chipol Donghai 007 - 25 Kiện - 1220 FRT Ho Chi Minh Xuất Đi Argentina

Tàu Chipol Donghai
25 kiện - 1220 FRT thiết bị nhà máy điện xuất đi Argentina.


Go Back
TOP