Thủy điện Sông Lô 2

Năng Lượng

Thủy điện Sông Lô 2

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 1340 Xem

09/07/2016

Thủy điện Sông Lô 2

Giao hàng thiết bị dự án thủy điện Sông Lô 2, Vị Xuyên, Hà Giang. Thiết bị lớn nhất: rộng 6m.

Go Back
TOP