Tiếp Tục Vận Chuyển Thành Công Lô Hàng Thiết Bị Quá Khổ từ Việt Nam và Trung Quốc Sang Trung Đông

Công Nghiệp

Tiếp Tục Vận Chuyển Thành Công Lô Hàng Thiết Bị Quá Khổ từ Việt Nam và Trung Quốc Sang Trung Đông

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 596 Xem

07/01/2020

Tiếp Tục Vận Chuyển Thành Công Lô Hàng Thiết Bị Quá Khổ từ Việt Nam và Trung Quốc Sang Trung Đông
 

Phòng Dự Án của Vantage tiếp tục vận chuyển an toàn hai lô hàng thiết bị quá khổ đến Trung Đông.

Dự án: DANIELI - DP0Z2C00 

Shipment 1:

- Hàng hóa: thiết bị máy móc

- Khối lượng: 101 kiện, tổng khối lượng 137 tấn, tương đương 1,398.315 CBM.

- Phạm vi công việc của Vantage: vận chuyển đường biển từ Trung Quốc đến Trung Đông.

- Thời gian vận chuyển: Tháng 9/2019

 

Shipment 2: 

- Hàng hóa: thiết bị, kết cấu thép, khung thép

- Khối lượng: 173 kiện, tổng khối lượng lên đến 530 tấn (tương đương 3,810 CBM)

- Phạm vi công việc của Vantage: vận chuyển đường biển từ Việt Nam đến Trung Đông.

- Thời gian vận chuyển: 12/2019


 

 
Go Back
TOP