Vận Chuyển An Toàn 5 Lô Hàng Cho Dự Án Nhà Máy Thép Hòa Phát Tại Việt Nam

Công Nghiệp

Vận Chuyển An Toàn 5 Lô Hàng Cho Dự Án Nhà Máy Thép Hòa Phát Tại Việt Nam

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 332 Xem

25/11/2019

Vận Chuyển An Toàn 5 Lô Hàng Cho Dự Án Nhà Máy Thép Hòa Phát Tại Việt Nam


Phòng Project của Vantage Logistics vừa hoàn thành việc vận chuyển 3 lô hàng cho dự án nhà máy thép Hòa Phát tại Dung Quất, Quang Ngãi.

- Dự án: Nhà máy thép Hòa Phát, Dung  Quất

- Loại hàng hóa: máy móc, thiết bị

- Cảng xếp hàng hàng: Trung Quốc

- Cảng dỡ hàng: Dung Quất, Chu Lai

- Phạm vi công việc: vận chuyển đường biển
 

* Lô hàng 1:
- Khối lương: 51 kiện, tổng khối lượng 91.8 tấn (1,460CBMs), trong đó:
+ Kiện nặng nhất: 3.80m L x 3.70m W x 3.50m H x 5.9 tấn
+ Kiện rộng nhất: 4.20m L x 3.95m W x 2.95m H x 1.9 tấn
+ Kiện dài nhất: 6.40m L X 2.85m W X 3.50m H x 2.7 tấn
+ Kiện cao nhất: 3.66m L X 3.45m W X 3.70m H x 2.5 tấn
- Tàu vận chuyển: MV CSC CHANG HAI
- Thời gian vận chuyển: Tháng 06/2019

* Lô hàng 2:
- Khối lượng: 288 kiện, tổng khối lượng 1,479 tấn, trong đó:
+ Kiện nặng nhất: 6.94m L x 2.55m W x 2.86m H x 58 tấn
+ Kiện rộng nhất: 5.98m L x 4.23m W X 0.87m H x 11.8 tấn
+ Kiện dài nhất: 8.98m L x 2. 10m W x 1.45m H x 7.2 tấn
+ Kiện cao nhất: 4.01m L x 3.46m W x 3.57m H x 37.1 tấn
- Tàu vận chuyển: MV BBC CENTURY – TOS
- Thời gian vận chuyển: Tháng 07/2019

* Lô hàng 3:
- Khối lượng: 366 kiện, tổng khối lượng 1,431.4 tấn (3,017CBMs), trong đó:
+ Kiện dài nhất: 12.60m L x 1.10m W x 1.83m H x 3.5 tấn
+ Kiện rộng nhất: 5.50m L x 4.57m W x 2.53m H x 14.3 tấn
+ Kiện cao và nặng nhất: 3.74m L x 3.34m W x 2.8m H x 26.1 tấn
- Tàu vận chuyển: MV YU RONG
- Thời gian vận chuyển: Tháng 10/2019


* Lô hàng 4:
- Khối lượng: 68 kiện, tổng khối lượng 341.2 tấn (1,396 CMBs), trong đó:
+ Kiện dài nhất: 9.6m L x 2.6m W X 2.4m H x 3.5 tấn
+ Kiện rộng nhất: 7.6m L x 3.55m W x 1.1m H x 5.5 tấn
+ Kiện cao nhất: 2.34m L 2.00 m W x 3.92m H x 6.9 tấn
- Tàu vận chuyển: MV. VAST OCEAN 5
- Thời gian vận chuyển: Tháng 10/2019
- Thời gian vận chuyển: Tháng 10/2019


* Lô hàng 5:
- Khối lượng: 329 kiện, tổng khối lượng 1,552.2 tấn (4,836CMBs), trong đó:
+ Kiện nặng nhất: 4.99m L x 5.07m W x 2.75m H x 71.7 tấn
+ Kiện dài nhất: 14.74m L x 3.34m W x 1.87m H x 24.85 tấn
- Tàu vận chuyển: MV. BBC VESUVIUS
- Thời gian vận chuyển: 11/2019


 

 

Go Back
TOP