Vận Chuyển An Toàn Lô Hàng Từ Cảng VICT Về Nhà Máy Của Khách Hàng Tại Bình Dương

Công Nghiệp

Vận Chuyển An Toàn Lô Hàng Từ Cảng VICT Về Nhà Máy Của Khách Hàng Tại Bình Dương

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 921 Xem

24/06/2019

Vận Chuyển An Toàn Lô Hàng Từ Cảng VICT Về Nhà Máy Của Khách Hàng Tại Bình Dương

- Mặt hàng: thiết bị máy móc

- Số lượng: 1x40’ hở nóc (3.3mH x 9.5 tấn) và 3*40 flat rack (3.4mH x 26.5 tấn)

- Kiện lớn nhất: 10mL x 2mW x 3.4mH x 26.5 tấn

- Thời gian vận chuyển: Tháng 06/2019
Go Back
TOP