Vận Chuyển Đường Bộ Lô Hàng Thiết Bị Cho Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân

Năng Lượng

Vận Chuyển Đường Bộ Lô Hàng Thiết Bị Cho Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 746 Xem

02/06/2016

Vận Chuyển Đường Bộ Lô Hàng Thiết Bị Cho Nhà Máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân

19 kiện hàng quá khổ - 1050 FRT thiết bị đi đường bộ 1600 km từ cửa khẩu biên giới Việt Nam - Trung Quốc đến công trường dự án nhiệt điện Vĩnh Tân

Go Back
TOP