Vận Chuyển Lô Hàng Thiết Bị Quá Khổ Xuất Từ Việt Nam Sang Trung Đông

Công Nghiệp

Vận Chuyển Lô Hàng Thiết Bị Quá Khổ Xuất Từ Việt Nam Sang Trung Đông

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 796 Xem

28/06/2019

Vận Chuyển Lô Hàng Thiết Bị Quá Khổ Xuất Từ Việt Nam Sang Trung Đông

Vantage tiếp tục vận chuyển an toàn lô hàng thiết bị quá khổ quá tải sang Trung Đông.

- Hàng hóa: thiết bị máy móc

- Khối lượng: 143 kiện, tổng khối lượng 497.7 tấn (3,322CBM)

- Kiện dài nhất: 13m L x 1.5m W x 1.8m H x 4,861.6kg

- Kiện lớn nhất: 5.60m L X 4.4m W x  3.00m H X 12,850kg

- Kiện cao nhất: 6.20m L X 4.3m W x  4.00m H X 12,870kg

- Thời gian vận chuyển: tháng 06/2019
 


 
Go Back
TOP