Vận Chuyển Thành Công Lô Hàng Thuộc Dự Án Điện Gió MAKANUTEN tại Nauy

Năng Lượng

Vận Chuyển Thành Công Lô Hàng Thuộc Dự Án Điện Gió MAKANUTEN tại Nauy

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 553 Xem

12/03/2020

Vận Chuyển Thành Công Lô Hàng Thuộc Dự Án Điện Gió MAKANUTEN tại Nauy

Thành Nhân Heavy Lift, một trong những công ty con của Vantage vừa tiếp tục vận chuyển thành công một lô hàng thuộc dự án điện gió Makanuten:

- Dự án: Dự án điện gió Makanuten

- Loại hàng hóa: đốt thân tháp điện gió

- Số lượng: 55 ống  - 22 set

- Cảng xếp hàng: Cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam (Saigon International Terminals Vietnam – SITV)

- Phạm vi công việc: vận chuyển từ nhà máy ra cập mạn tàu tại cảng

- Tàu vận chuyển: ZIE FAME

- Thời gian vận chuyển: 10/03/2020

 
# wind_power_plant_project
#wind_farm
#wind_offshore
Go Back
TOP