Vantage Đã Đăng Ký Thành Công Ủy Ban Hàng Hải Liên Bang (FMC)

Tin tức

Vantage Đã Đăng Ký Thành Công Ủy Ban Hàng Hải Liên Bang (FMC)

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 322 Xem

25/01/2011

Chúng tôi chính thức đăng ký thành công FMC với số đăng ký 023190.

Đăng ký FMC chính thức không chỉ có ý nghĩa là chúng tôi hiện đang hoàn toàn đủ năng lực ký hợp đồng dịch vụ của riêng chúng tôi với các hãng tàu cũng như phát hành vận đơn đường biển (B/L) của riêng Vantage cho các tuyến thương mại Mỹ, mà còn là bằng chứng quan trọng về uy tín tài chính tốt của chúng tôi, bởi vì Ủy ban Hàng Hải Liên Bang Hoa Kỳ chỉ chấp thuận cho các NVOCC nước ngoài đăng ký khi họ chứng minh mức bảo lãnh tài chính lên đến 150,000USD. Không nhiều NVOCC tại Việt Nam có thể đáp ứng yêu cầu này.

Với việc đăng ký thành công FMC, chúng tôi cam kết:
  • Dịch vụ với mức giá cạnh tranh hơn
  • Dịch vụ đáng tin cậy hơn
Thông tin đăng ký chi tiết như sau:
Go Back
TOP