Vantage Logistics Được Cấp Giấy Phép Đại Lý Hải Quan

Tin tức

Vantage Logistics Được Cấp Giấy Phép Đại Lý Hải Quan

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 347 Xem

12/08/2015

Theo Thông tư 12/2015/TT-BTC quy định, Tổng cục Hải quan sẽ cấp giấy phép cho đại lý hải quan thay cho các Cục Hải quan tỉnh.

Đại lý hải quan đã được Cục Hải quan tỉnh phê duyệt phải nộp lại đơn cho Tổng cục Hải quan phê duyệt một lần nữa.

Vantage Logistics và Vantage Project vừa hoàn tất thủ tục đăng ký lại và được Tổng cục Hải quan chấp thuận với thông tin như sau:
  • Vantage Logistics: Quyết định số 2314 / QĐ-TCHQ, ngày 05/08/2015

  • Vantage Project: Quyết định số 2313 / QĐ-TCHQ, ngày 05/08/2015


Đây là sự chấp thuận có tính quan trọng cho các đại lý Hải quan thông qua hệ thống VNACCS. Sau ngày 30/09/2015, chỉ có Đại lý Hải quan được Tổng cục Hải quan chấp thuận mới có thể làm thủ tục Hải quan trên hệ thống VNACCS với tư cách đại lý Hải quan.
 Go Back
TOP