Xếp Lô Hàng Cabin Thiết Bị Khoan Từ USA

Dầu Khí

Xếp Lô Hàng Cabin Thiết Bị Khoan Từ USA

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 755 Xem

15/12/2015

Xếp Lô Hàng Cabin Thiết Bị Khoan Từ USA

Chúng tôi vừa nhận lô hàng cabin thiết bị khoan và phụ tùng cho ngành dầu khí từ Houston, USA, vận chuyển về Việt Nam.

Chúng tôi vừa nhận lô hàng cabin thiết bị khoan và phụ tùng cho ngành dầu khí từ Houston, USA, vận chuyển về Việt Nam.

Go Back
TOP