Xuất Sáu Cẩu Bánh Lốp Đi Malaysia

Công Nghiệp

Xuất Sáu Cẩu Bánh Lốp Đi Malaysia

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 477 Xem

10/01/2017

Xuất Sáu Cẩu Bánh Lốp Đi Malaysia

Nhận hàng exw - làm thủ tục hải quan - vận chuyển 6 cẩu bánh lốp từ Nghi Sơn đi Malaysia.


Go Back
TOP