Xuất Xong Lô Hàng Trên Tàu Grandway Star

Năng Lượng

Xuất Xong Lô Hàng Trên Tàu Grandway Star

1  2  3  4  5
0/5 - 0 Bình chọn - 669 Xem

17/09/2016

Xuất Xong Lô Hàng Trên Tàu Grandway Star

Chúng tôi vừa hoàn thành lô hàng xuất 1260 FRT thiết bị cho dự án nhà máy điện chu trình hỗn hợp công suất 4800MW, từ cảng Tp.HCM đi Ai Cập.Go Back
TOP